Thanh toán

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng: VIETCOMBANK

Số tài khoản: 1015379315

Chủ tài khoản: NONG TIEN CONG

*Lưu ý: Hãy ghi số điện thoại của anh/chị vào phần nội dung chuyển khoản, Công sẽ chủ động gọi cho anh/chị khi nhận được khoản thanh toán.